Producenci
Promocje
MONOGRAM BIKINI CZARNE
MONOGRAM BIKINI CZARNE

175,20 zł

Cena regularna: 219,00 zł

KOSZULKA ROSES CZARNA
KOSZULKA ROSES CZARNA

119,20 zł

Cena regularna: 149,00 zł

KOSZULKA ROSES BIAŁA
KOSZULKA ROSES BIAŁA

119,20 zł

Cena regularna: 149,00 zł

KOSZULKA BACKSTREET CZARNA
KOSZULKA BACKSTREET CZARNA

127,20 zł

Cena regularna: 159,00 zł

KOSZULKA BACKSTREET BIAŁA
KOSZULKA BACKSTREET BIAŁA

127,20 zł

Cena regularna: 159,00 zł

KOSZULKA 71 CZARNO BIAŁA
KOSZULKA 71 CZARNO BIAŁA

127,20 zł

Cena regularna: 159,00 zł

MONOGRAM PARTY SET FIOLET + SPODENKI GRATIS
MONOGRAM PARTY SET FIOLET + SPODENKI GRATIS

255,20 zł

Cena regularna: 319,00 zł

MONOGRAM PARTY SET CZARNY + SPODENKI GRATIS
MONOGRAM PARTY SET CZARNY + SPODENKI GRATIS

255,20 zł

Cena regularna: 319,00 zł

MONOGRAM PARTY SET BIAŁY + SPODENKI GRATIS
MONOGRAM PARTY SET BIAŁY + SPODENKI GRATIS

255,20 zł

Cena regularna: 319,00 zł

MONOGRAM BIKINI FIOLET
MONOGRAM BIKINI FIOLET

175,20 zł

Cena regularna: 219,00 zł

KOMPLET GORGEOUS SUMMER BIAŁY
KOMPLET GORGEOUS SUMMER BIAŁY

159,20 zł

Cena regularna: 199,00 zł

MONOGRAM BIKINI BIAŁE
MONOGRAM BIKINI BIAŁE

175,20 zł

Cena regularna: 219,00 zł

REGULAMIN KONKURSU BEYONCE

REGULAMIN KONKURSU: "WYGRAJ DWA BILETY NA KONCERT BEYONCE"

 

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu Fly High Store  "WYGRAJ DWA BILETY NA KONCERT BEYONCE" jest firma Fresh-art Agata Deręgowska ul. Tłoczka 10b/35 87-100 Toruń, adres e-mail: kontakt@flyhighstore.pl  NIP: 879 243 92 23 , REGON: 340679712 (dalej „Organizator").

 

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Fresh-art Agata Deręgowska ul. Tłoczka 10b/35 87-100 Toruń, NIP: 879 243 92 23 , REGON: 340679712 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.06.2023 i trwa do dnia 24.06.2023

2. Uczestnicy są nagradzani za spełnienie wszystkich zasad konkursu tj: obserwowanie profilu @flyhighstore na instagramie, polubienie oraz skomentowanie i oznaczenie jeden osoby w poście konkursowym, udostępnienie u siebie na stories posta konkursowego, aktywność na profilu @flyhighstore

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

 

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

1.3.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

1.4.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

1.5.  spełniła zasady konkursu.

 

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

 

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

 

4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

§4. Zasady Konkursu i przebieg

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/flyhighstore/

 

2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Polubieniu, skomentowaniu postu użytkownika @flyhighstore w serwisie Instagram "WYGRAJ DWA BILETY NA KONCERT BEYONCE"

2.2 Oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym  1 (słownie jedną ) osobę, z którą chcesz wybrać się na koncert .  2.3 Udostępnić post konkursowy jako swoją relacje w inststory 

2.3 Obserwować w serwisie Instagram konto @flyhighstore 

2.4 Udostępnić u siebie na stories post konkursowy

 

3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób. 

 

4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 1 uczestnika konkursu i nagrodzi go dwoma biletami o wartości 2700zł na koncert Beyoncé Renaissance World Tour, który odbędzie się 27.06.2023 w Warszawie.

 

5. Administratorzy profilu Flyhighstore mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram w dniu 24.06.2023

 

§5. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie @flyhighstore organizowanym przez firmę Fresh-art , są dwa bilety o wartości 2700zł na koncert Beyoncé Renaissance World Tour, który odbędzie się 27.06.2023 w Warszawie.

2. Podatek dochodowy od nagrody w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) zobowiązuje się zapłacić Organizator

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego @flyhighstore. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięzcy.

 

7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie. 

 

8. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

 

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fresh-art Agata Deręgowska, ul. Tłoczka 10b/35, 87-100 Toruń, nip 879 243 92 23 REGON 340679712 adres e-mail: kontakt@flyhighstore.pl. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem 

https://flyhighstore.pl/pl/i/REGULAMIN-KONKURSU-BEYONCE/13

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@flyhighstore.pl . Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl